Thông tin

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lĩnh vực: Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: - Tại thành phố, thị xã: + Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định; + Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định. - Tại các huyện: phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng tại thành phố, thị xã.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Các bước

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

+ Thương nhân bán lẻ rượu gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

       + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

       + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Hồ sơ

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

(4) Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP).


 

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC;

Yêu cầu

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật

b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.