Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
2 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
3 Công bố hoạt động bến thủy nội địa. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
4 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
5 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
6 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
7 Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
8 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
9 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
11 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực đường thủy
1
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định 885/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương
Quyết định 883/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quyết định 882/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Quyết định 881/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 880/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính
Quyết định 879/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định 767/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định 766/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định 765/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Quyết định 675/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp;
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại(cấp xã)
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho cá nhân, tập thể theo công trạng
Thủ tục tặng Giấy khen cho gia đình
Thủ tục tặng Giấy khen về thành tích đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen về thành tích thi đua theo chuyên đề